Vidaus tvarkos taisyklės

Svečiai privalo:

 • atvykę į sodybą, sumokėti pilną nuomos kainą.

 • svečiams neišbuvus numatyto (sutarto) nuomos laiko, šeimininkas neprivalo grąžinti mokesčio už neišbūtą laiką;

 • susipažinti su saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos bei vidaus tvarkos taisyklėmis;

 • užsisakius papildomas mokamas sodybos paslaugas, už jas iš karto sumokėti;

 • taupiai naudoti elektros energiją;

 • netrukdyti kitiems svečiams ramiai ilsėtis;

 • prieš išvykstant iš sodybos, dalyvauti atiduodant išsinuomotas patalpas bei materialines vertybes sodybos šeimininkui.

 • Palikti patalpas tvarkingas,šiukšles sudėti į šiukšlių maišus ir nunešti į specialiai tam skirtą vietą sodyboje,suplauti naudotus indus.

Draudžiama:

 • patalpose rūkyti (tam sodyboje yra skirtos vietos);

 • be šeimininko leidimo kūrenti esančius židinius;

 • be šeimininko leidimo atsivežti ir laikyti sodyboje šunis bei kitus gyvūnus.

 • be šeimininkų leidimo nešti ar perkelti sodybos inventorių į kitas vietas.

 • be šeimininkų leidimo plaukioti valtimis ar naudoti kitą sodybos inventorių

 • draudžiama iškylose lauke naudoti kambariuose esančius rankšluosčius, antklodes ir kitą kambarių lovų inventorių

 • draudžiama laužyti medelius, trypti gėlynus, šiukšlinti ar kitaip niokoti teritoriją;

 

Atsakomybė:

 • Svečiai visiškai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (už padarytą materialinę žalą klientas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka).

 • Jei nuostolių padaro kliento nepilnamečiai vaikai, juos privalo atlyginti tų vaikų tėvai arba globėjai.

 • Klientui ar jo vaikams susižalojus pačiam, ar sužalojus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus poilsio ir sporto sąlygas, sodybos savininkas už tai neatsako.

 • Palikus patalpas netvarkingas, neišnešus šiukšlių nesuplovus naudotų indų, imamas patalpų sutvarkymo mokestis 100Lt.

 • Už visus padarytus nuostuolius finansiškai atsakingas-Pagrindinis užsakovas(asmuo pasirašęs nuomos sutartį)

 • Sodyba neteikia daiktų apsaugos paslaugų, tik sudaro lankytojams galimybę palikti atsineštus daiktus (automobilius) nustatytose vietose. Sodyba neatsako už lankytojų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Sodybos kaltės.

 

                   Priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklės

Svečiai privalo:

 • Tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų bei radijo ar televizijos aparatūros;

 • Rūkyti tik tam skirtose vietose ir nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas;

 • Židinius,šašlykines kūrenti tik leidus sodybos šeimininkui ir išklausius instruktažą;

 • Malkas dėti tik tam skirtose vietose, toliau nuo atviros ugnies;

 • Kūrenantis židiniui nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams jo kūrenti.

 • Sodybos teritorijoje ugnį kurti galima tik tam įrengtoje laužavietėje ir lauko židinyje suderinus su šeimininkais. Nepalikti ugnies be priežiūros, ją užgesinti paliekant laužavietę, ar lauko pavėsinę, kurioje įrengtas lauko židinys.

 • Vaikams maudytis, irstytis valtimi galima tik kartu su suaugusiaisiais.

 • Namo mansardose ir sodybos teritorijoje esančiose pavėsinėse nelipti ir nesėdėti ant balkonų tvorelių.

 • Sportinius įrenginius naudoti tik pagal paskirtį.

 • Kiekvienas svečias individualiai atsako už atsivežto maisto kokybę ir šviežumą.

 • Svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sužalojus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, paslaugos teikėjas už tai neatsako.

 • Už sodyboje sukeltą triukšmą ,įvykusius incidentus atsako pagrindinis užsakovas.

 • Už visus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti sodybos teritorijoje,namo viduje, laiptinėje, vaikų žaidimo aikštelėse, sporto aikštelėse, pirtyje, maudantis tvenkinyje yra atsakingi patys poilsiaujantieji.

 • Už nelaimingus atsitikimus, įvykusius dėl alkoholio, atsako pats svečias.

 • Tėvai, arba prižiūrintys asmenys privalo užtikrinti vaikų saugumą: neleisti vaikams vaikščioti bei bėgioti sodybos šeimininkų šuns saugomoje teritorijoje, šuns neerzinti ir nemaitinti.

 • Pagrindinis užsakovas įsipareigoja supažindinti dalyvaujančius asmenis su priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai atsako už atostogaujančios grupės saugumą.

 • Pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė yra pagrindinio namo virtuvėje.

 • Gesintuvas yra pagrindinio namo virtuvėje.

 

Šios taisyklės sukurtos tam, kad užtikrintumėm tvarką, norėdami maksimaliai apsaugoti Jus ir siekiant išvengti nemalonių nesusipratimų bei skaudžių pasekmių.

Linkime gražaus poilsio, smagių akimirkų ir nepamirštamų įspūdžių!!!