„Jonaitiškių dvaro“  sodybos užimtumo kalendorius

1.Didžioji pokylių salė - „Pagrindinis dvaro pastatas"

2.Vidutinioji pokylių salė „Svirnas"

3. Mažoji pokylių salė „Klėtis"

4. „Seklyčia"

5. „Pirkia"